30 December 2007

Sekolah oh sekolah

Seminggu ini aku dan isteri sibuk melayan anak-anak membeli peralatan dan persiapan sekolah mereka. Anak aku yang ke empat akan memasuki darjah satu dan dia begitu teruja dan tak sabar nak ke sekolah. Anak aku yang sulong pula akan masuk menengah satu.

Perbelanjaan untuk mereka jangan cakap lah, semput kita dibuatnya. Baju, kasut, bag, buku-buku (walaupun buku teks akan diberi percuma tapi pertambahan buku-buku aktiviti seperti tidak menampakkan sebarang penurunan perbelanjaan ), yuran-yuran yang pelbagai jenis. Bila lah agaknya rakyat Malaysia akan dapat menikmati pendidikan rendah yang percuma dalam erti kata yang sebenarnya?
Bagaimana agaknya mereka yang memang kurang berkemampuan, pasti saat-saat anak nak kesekolah sesuatu yang merungsingkan mereka.

Jadi dalam pada kita memikirkan anak keluarga kita, ingat-ingat lah kepada mereka yang kurang bernasib baik. dan bersyukurlah dengan apa yang kita ada dan terima.

22 December 2007

Kenali Al-Quran - Al-Faatihah

Surat Al Faatihah (Pembukaan) yang diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat adalah surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap diantara surat-surat yang ada dalam Al Quran dan termasuk golongan surat Makkiyyah. Surat ini disebut Al Faatihah (Pembukaan), karena dengan surat inilah dibuka dan dimulainya Al Quran. Dinamakan Ummul Quran (induk Al Quran) atau Ummul Kitaab (induk Al Kitaab) karena dia merupakan induk dari semua isi Al Quran, dan karena itu diwajibkan membacanya pada tiap-tiap sembahyang.Dinamakan pula As Sab'ul matsaany (tujuh yang berulang-ulang) karena ayatnya tujuh dan dibaca berulang-ulang dalam sembahyang.
Surat ini mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al Quran, yaitu :
1. Keimanan:Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam ayat 2, dimana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah, karena Allah adalah Pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini. Diantara nikmat itu ialah : nikmat menciptakan, nikmat mendidik dan menumbuhkan, sebab kata Rab dalam kalimat Rabbul-'aalamiin tidak hanya berarti Tuhan atau Penguasa, tetapi juga mengandung arti tarbiyah yaitu mendidik dan menumbuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seseorang dalam dirinya sendiri dan dalam segala alam ini bersumber dari Allah, karena Tuhan-lah Yang Maha Berkuasa di alam ini. Pendidikan, penjagaan dan Penumbuahn oleh Allah di alam ini haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya, sehingga menjadi sumber pelbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kemuliaan Allah, serta berguna bagi masyarakat. Oleh karena keimanan (ketauhidan) itu merupakan masalah yang pokok, maka didalam surat Al Faatihah tidak cukup dinyatakan dengan isyarat saja, tetapi ditegaskan dan dilengkapi oleh ayat 5, yaitu : Iyyaaka na'budu wa iyyaka nasta'iin (hanya Engkau-lah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan). Janji memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk.
Yang dimaksud dengan Yang Menguasai Hari Pembalasan ialah pada hari itu Allah-lah yang berkuasa, segala sesuatu tunduk kepada kebesaran-Nya sambil mengharap nikmat dan takut kepada siksaan-Nya. Hal ini mengandung arti janji untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Ibadat yang terdapat pada ayat 5 semata-mata ditujukan kepada Allah, selanjutnya lihat no. [6].
2. Hukum-hukum:Jalan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya menempuh jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksud "Hidayah" disini ialah hidayah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, baik yang mengenai kepercayaan maupun akhlak, hukum-hukum dan pelajaran.
3. Kisah-kisah:Kisah para Nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah. Sebahagian besar dari ayat-ayat Al Quran memuat kisah-kisah para Nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang. Yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat ini, ialah para Nabi, para shiddieqiin (orang-orang yang sungguh-sungguh beriman), syuhadaa' (orang-orang yang mati syahid), shaalihiin (orang-orang yang saleh). Orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, ialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam.
Asbabun nuzul: Lubabun nuqul fii asbabin nuzul dari Jalaluddin As Suyuthi. Diterjemahkan menjadi Asbabun nuzul - Latar belakang historis turunnya ayat-ayat Al Quran oleh K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, Prof Dr. H.M.D. Dahlan. Penerbit: CV Diponegoro, Bandung.
Achmad Fahrudin ;Ari Widodo;Gatot H. Pramono;Misri Gozan;Mohammad Mukhlis Kamal;Poerbandono;Soelfan Danoerahardja;Wheny Abdurrahman

20 December 2007

Selamat Hari Raya Aidil Adha


Solat BERSIH jiwa. Puasa BERSIH jasad.
Zakat BERSIH harta. Haji BERSIH dosa.
Qurban BERSIH niat.
Pilihanraya BERSIH, negara BERSIH

SELAMAT HARI RAYA AIDIL ADHA

17 December 2007

Hari Pertama

Assalamualaikum....

Ini adalah hari pertama aku menulis di blog aku yang pertama...he..he...
Aku sendiri tak tahu nak tulis apa, saje buat blog ini agar aku tak lah tertinggal jauh didalam menggunakan teknologi baru ni.